Obec Smolotely

PŘIJATÉ TRANSFERY

Rok 2018 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 402 356 Kč 98,1%
41 Neinvestiční přijaté transfery 402 356 Kč 98,1%