Rozpočet na webu

Obec Smolotely

PŘIJATÉ TRANSFERY

Rok 2018 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 33 498 Kč 47,8%
41 Neinvestiční přijaté transfery 33 498 Kč 47,8%