Obec Smolotely

PŘIJATÉ TRANSFERY

Rok 2018 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 414 203 Kč 97,5%
41 Neinvestiční přijaté transfery 414 203 Kč 97,5%