Obec Smolotely

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 24 267 Kč 60,7%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 24 267 Kč 60,7%