Obec Smolotely

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 30 567 Kč 98,0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 30 567 Kč 98,0%