Rozpočet na webu

Obec Smolotely

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 000 Kč 7,5%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 3 000 Kč 7,5%