Obec Smolotely

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 900 730 Kč 85,0%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 867 684 Kč 84,6%
63 Finanční operace 33 046 Kč 97,2%