Rozpočet na webu

Obec Smolotely

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 279 441 Kč 22,8%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 264 867 Kč 27,3%
63 Finanční operace 14 574 Kč 5,7%