Obec Smolotely

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 713 178 Kč 58,3%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 681 931 Kč 70,4%
63 Finanční operace 31 247 Kč 12,3%