Obec Smolotely

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 784 136 Kč 59,1%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 751 090 Kč 70,1%
63 Finanční operace 33 046 Kč 13,0%