Obec Smolotely

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 205 140 Kč 7,7%
22 Doprava 16 335 Kč 0,8%
23 Vodní hospodářství 188 805 Kč 29,0%