Obec Smolotely

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 086 845 Kč 12,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 205 140 Kč 7,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 307 515 Kč 6,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 350 Kč 0,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 572 840 Kč 42,3%