Obec Smolotely

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 307 515 Kč 6,4%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 42 871 Kč 34,3%
34 Sport a zájmová činnost 6 660 Kč 0,3%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 231 367 Kč 9,6%
37 Ochrana životního prostředí 26 617 Kč 9,0%