Obec Pšovlky

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 186 415 Kč 65,5%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 147 728 Kč 86,6%
34 Sport a zájmová činnost 27 054 Kč 74,3%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 426 535 Kč 51,3%
37 Ochrana životního prostředí 585 098 Kč 75,7%