Obec Pšovlky

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 428 995 Kč 36,8%
22 Doprava 13 228 Kč 6,3%
23 Vodní hospodářství 415 767 Kč 43,5%