Obec Pšovlky

Vodní hospodářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 461 793 Kč 48,4%
231 Pitná voda 124 068 Kč 49,6%
232 Odvádění a čištění odpadních vod 337 725 Kč 47,9%