Obec Pšovlky

Vodní hospodářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 415 767 Kč 43,5%
231 Pitná voda 104 192 Kč 41,7%
232 Odvádění a čištění odpadních vod 311 575 Kč 44,2%