Obec Pšovlky

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 96 843 Kč 73,4%
334 Sdělovací prostředky 0 Kč 0,0%
339 Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 96 843 Kč 86,5%