Obec Pšovlky

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 426 535 Kč 51,3%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 353 342 Kč 63,9%
363 Komunální služby a územní rozvoj 73 193 Kč 26,3%