Obec Pšovlky

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 293 562 Kč 35,3%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 225 389 Kč 40,8%
363 Komunální služby a územní rozvoj 68 173 Kč 24,5%