Obec Šanov

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 663 861 Kč 17,1%
22 Doprava 173 097 Kč 14,2%
23 Vodní hospodářství 490 764 Kč 18,4%