Obec Šanov

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 375 188 Kč 9,7%
22 Doprava 115 017 Kč 9,4%
23 Vodní hospodářství 260 171 Kč 9,8%