Obec Šanov

Obec Šanov

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 082 313 Kč 28,2%
22 Doprava 184 242 Kč 15,7%
23 Vodní hospodářství 898 071 Kč 33,7%