Obec Šanov

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 505 769 Kč 44,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 314 344 Kč 86,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 758 692 Kč 19,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 832 297 Kč 41,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 8 043 Kč 10,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 592 393 Kč 74,8%