Obec Šanov

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 979 501 Kč 10,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 194 189 Kč 5,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 1 234 316 Kč 10,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 0 Kč 0,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 550 996 Kč 32,4%