Obec Šanov

Obec Šanov

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 18 940 758 Kč 75,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 350 168 Kč 90,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 082 313 Kč 28,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 13 043 649 Kč 82,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 13 043 Kč 16,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 451 586 Kč 94,1%