Obec Šanov

Obec Šanov

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 043 649 Kč 82,1%
31 Vzdělávání a školské služby 10 133 099 Kč 96,5%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 416 191 Kč 90,6%
34 Sport a zájmová činnost 297 783 Kč 25,8%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 916 760 Kč 40,9%
37 Ochrana životního prostředí 1 263 127 Kč 84,2%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 16 688 Kč 98,2%