Obec Šanov

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 719 497 Kč 23,5%
31 Vzdělávání a školské služby 1 558 375 Kč 24,4%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 193 361 Kč 44,2%
34 Sport a zájmová činnost 55 781 Kč 4,8%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 275 197 Kč 12,3%
37 Ochrana životního prostředí 620 989 Kč 46,0%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 15 794 Kč 92,9%