Obec Šanov

Obec Šanov

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 451 586 Kč 94,1%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 1 472 105 Kč 93,0%
63 Finanční operace 1 935 067 Kč 95,3%
64 Ostatní činnosti 44 414 Kč 81,4%