Obec Šanov

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 598 322 Kč 35,2%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 515 141 Kč 34,9%
63 Finanční operace 53 331 Kč 28,8%
64 Ostatní činnosti 29 850 Kč 74,6%