Obec Šanov

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 129 021 Kč 55,5%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 809 627 Kč 53,8%
63 Finanční operace 274 981 Kč 57,9%
64 Ostatní činnosti 44 414 Kč 81,4%