Obec Hosín

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 905 289 Kč 7,3%
50 Platy a podobné a související výdaje 240 837 Kč 6,3%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 382 952 Kč 5,0%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 0 Kč 0,0%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 281 500 Kč 34,0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč 0,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%