Obec Hosín

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 880 Kč 1,4%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 880 Kč 1,4%