Obec Hosín

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 905 289 Kč 5,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2 880 Kč 1,4%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 26 934 Kč 1,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 603 751 Kč 8,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5 719 Kč 0,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 266 005 Kč 7,7%