Obec Hosín

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 26 934 Kč 1,1%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 0 Kč 0,0%
22 Doprava 21 978 Kč 1,2%
23 Vodní hospodářství 4 956 Kč 0,9%