Obec Hosín

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 603 751 Kč 8,1%
31 Vzdělávání a školské služby 281 000 Kč 47,5%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 8 080 Kč 0,6%
34 Sport a zájmová činnost 2 700 Kč 2,3%
35 Zdravotnictví 0 Kč 0,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 121 404 Kč 3,1%
37 Ochrana životního prostředí 190 567 Kč 14,3%