Obec Hosín

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 719 Kč 0,1%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč 0,0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5 719 Kč 0,1%