Obec Hosín

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 266 005 Kč 7,7%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 253 923 Kč 8,0%
63 Finanční operace 12 083 Kč 4,3%
64 Ostatní činnosti 0 Kč 0,0%