Město Kamenický Šenov

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 32 579 261 Kč 42,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 116 108 Kč 35,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 911 694 Kč 18,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 17 726 975 Kč 39,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 504 284 Kč 37,6%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 886 908 Kč 27,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 11 433 294 Kč 58,6%