Město Kamenický Šenov

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 58 982 886 Kč 68,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 139 799 Kč 44,4%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 841 999 Kč 32,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 29 377 503 Kč 63,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 3 107 366 Kč 54,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 130 874 Kč 39,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 23 385 345 Kč 95,4%