Obec Háj u Duchcova

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 6/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet26 802 514 Kč
Upravený rozpočet26 887 503 Kč
Skutečnost8 847 593 Kč
Stav plnění32,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-22 435 000 Kč
-22 435 000 Kč
-3 027 798 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet49 237 514 Kč
Upravený rozpočet49 322 503 Kč
Skutečnost11 875 391 Kč
Stav plnění24,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 3 476 203 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 664 638 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 079 345 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 620 600 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 408 708 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 634 472 Kč
2212 Silnice 1 394 949 Kč
6171 Činnost místní správy 1 281 787 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 588 408 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 566 800 Kč