Obec Háj u Duchcova

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 11/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet21 259 593 Kč
Upravený rozpočet21 792 593 Kč
Skutečnost18 074 618 Kč
Stav plnění82,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-27 671 000 Kč
-27 671 000 Kč
-3 782 048 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet48 930 593 Kč
Upravený rozpočet49 463 593 Kč
Skutečnost21 856 667 Kč
Stav plnění44,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 7 029 255 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 705 061 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 849 357 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 978 600 Kč
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 515 369 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4 837 247 Kč
3631 Veřejné osvětlení 2 849 636 Kč
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 703 344 Kč
6171 Činnost místní správy 1 976 113 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1 118 095 Kč