Obec Háj u Duchcova

Financování v roce 2015

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 9 973 000 Kč 1 632 500 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 8 254 000 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 3 000 000 Kč 2 912 683 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 281 000 Kč -1 280 183 Kč