Obec Háj u Duchcova

Výdaje dle odvětví

Rok 2015 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 17 073 748 Kč 63,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 74 200 Kč 61,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 675 332 Kč 39,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 9 345 415 Kč 65,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 82 760 Kč 97,4%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 371 812 Kč 45,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 524 229 Kč 75,9%