Obec Háj u Duchcova

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 22 435 000 Kč -2 100 000 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 21 637 000 Kč 0 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 2 898 000 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 100 000 Kč -2 100 000 Kč