Obec Háj u Duchcova

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 25 687 200 Kč 47,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 23 000 Kč 57,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 518 379 Kč 37,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 15 219 237 Kč 63,2%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 55 741 Kč 92,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 484 181 Kč 41,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 7 386 661 Kč 33,4%