Obec Jeníkov

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 4/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet10 100 000 Kč
Upravený rozpočet10 889 870 Kč
Skutečnost4 643 913 Kč
Stav plnění42,6%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 242 000 Kč
-2 688 000 Kč
575 661 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet12 342 000 Kč
Upravený rozpočet13 577 870 Kč
Skutečnost4 068 252 Kč
Stav plnění30,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 672 062 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 916 994 Kč
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 627 257 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 568 090 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 192 000 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 443 387 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 434 697 Kč
3419 Ostatní sportovní činnost 400 000 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 353 224 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 241 064 Kč