Obec Jeníkov

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 5/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet10 100 000 Kč
Upravený rozpočet11 019 870 Kč
Skutečnost5 325 523 Kč
Stav plnění48,3%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 242 000 Kč
-3 231 000 Kč
459 882 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet12 342 000 Kč
Upravený rozpočet14 250 870 Kč
Skutečnost4 865 641 Kč
Stav plnění34,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 2 112 125 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 963 556 Kč
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 639 172 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 568 090 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 192 000 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 458 481 Kč
6171 Činnost místní správy 443 387 Kč
3419 Ostatní sportovní činnost 400 000 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 353 224 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 302 440 Kč