Obec Jeníkov

Příjmy

Rok 2018 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 754 868 Kč 113,1%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 523 052 Kč 112,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 705 355 Kč 99,6%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 123 500 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 402 961 Kč 141,3%