Obec Jeníkov

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 3 378 418 Kč -2 530 281 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 3 378 418 Kč -2 530 281 Kč