Obec Jeníkov

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 3 625 918 Kč -2 963 661 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 3 625 918 Kč -2 963 661 Kč