Obec Jeníkov

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 384 502 Kč 66,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20 000 Kč 100,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 224 420 Kč 16,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 6 229 717 Kč 61,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 287 554 Kč 49,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 622 811 Kč 84,7%