Obec Žalany

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2016 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 276 436 Kč 90,0%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 1 199 647 Kč 97,9%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 76 789 Kč 39,8%