Obec Žalany

Příjmy

Rok 2016 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 158 553 Kč 87,4%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 315 485 Kč 94,4%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 276 436 Kč 90,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 490 Kč 7,7%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 551 143 Kč 66,1%