Obec Žalany

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2016 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 15 490 Kč 7,7%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 15 490 Kč 7,7%