Město Dolní Kounice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 5/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet54 016 700 Kč
Upravený rozpočet55 808 900 Kč
Skutečnost19 408 785 Kč
Stav plnění34,8%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-20 064 900 Kč
-20 092 300 Kč
4 993 423 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet74 081 600 Kč
Upravený rozpočet75 901 200 Kč
Skutečnost14 415 362 Kč
Stav plnění19,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 6 788 298 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 124 007 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 910 449 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 061 450 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 011 939 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 1 587 204 Kč
3113 Základní školy 1 120 500 Kč
6399 Ostatní finanční operace 860 700 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 694 928 Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 636 492 Kč