Město Dolní Kounice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 9/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet54 016 700 Kč
Upravený rozpočet76 548 900 Kč
Skutečnost37 569 702 Kč
Stav plnění49,1%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-20 064 900 Kč
-23 724 500 Kč
4 573 665 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet74 081 600 Kč
Upravený rozpočet100 273 400 Kč
Skutečnost32 996 037 Kč
Stav plnění32,9%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 12 207 473 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 954 215 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 5 157 186 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 910 610 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 173 507 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 3 891 413 Kč
3113 Základní školy 3 084 198 Kč
6171 Činnost místní správy 2 950 662 Kč
3113 Základní školy 2 016 900 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 329 901 Kč