Město Dolní Kounice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 7/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet54 016 700 Kč
Upravený rozpočet75 959 400 Kč
Skutečnost29 442 882 Kč
Stav plnění38,8%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-20 064 900 Kč
-23 774 300 Kč
8 511 725 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet74 081 600 Kč
Upravený rozpočet99 733 700 Kč
Skutečnost20 931 157 Kč
Stav plnění21,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 9 381 105 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 616 108 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 564 542 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 486 030 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 116 658 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 2 249 628 Kč
3113 Základní školy 1 568 700 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 011 575 Kč
6399 Ostatní finanční operace 860 700 Kč
3113 Základní školy 853 410 Kč