Obec Bystročice

Příjmy

Rok 2016 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 14 486 113 Kč 98,6%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 597 019 Kč 98,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 317 801 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 571 292 Kč 100,0%