Obec Bystročice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2016 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 317 801 Kč 100,0%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 951 007 Kč 100,0%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 97 500 Kč 100,0%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 269 295 Kč 100,0%