Obec Klopina

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 10/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet8 968 650 Kč
Upravený rozpočet9 123 650 Kč
Skutečnost7 981 462 Kč
Stav plnění87,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 647 459 Kč
-2 647 459 Kč
3 086 270 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet11 616 109 Kč
Upravený rozpočet11 771 109 Kč
Skutečnost4 895 192 Kč
Stav plnění41,6%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 2 672 423 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 445 177 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 328 142 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 596 119 Kč
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 453 105 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3111 Mateřské školy 597 263 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 563 131 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 499 022 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 394 697 Kč
3631 Veřejné osvětlení 210 366 Kč