Obec Klopina

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 12/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet8 968 650 Kč
Upravený rozpočet9 826 696 Kč
Skutečnost9 754 542 Kč
Stav plnění99,3%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-2 647 459 Kč
-2 647 459 Kč
3 892 953 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet11 616 109 Kč
Upravený rozpočet12 474 155 Kč
Skutečnost5 861 589 Kč
Stav plnění47,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 3 321 982 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 799 422 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 637 164 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 854 699 Kč
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 497 511 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3111 Mateřské školy 659 527 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 598 898 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 569 691 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 466 235 Kč
3111 Mateřské školy 250 000 Kč