Město Vidnava

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 32 642 368 Kč 85,5%
50 Platy a podobné a související výdaje 7 334 251 Kč 87,0%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 16 962 745 Kč 91,3%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 248 910 Kč 95,7%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 6 342 886 Kč 99,3%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 125 874 Kč 93,1%
56 Neinvestiční půjčené prstředky 1 558 689 Kč 100,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 69 012 Kč 2,5%