Město Vidnava

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 742 234 Kč 96,1%
31 Vzdělávání a školské služby 3 354 802 Kč 100,0%
32 Vzdělávání a školské služby 120 000 Kč 100,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 413 340 Kč 87,2%
34 Sport a zájmová činnost 849 734 Kč 96,5%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 596 817 Kč 96,1%
37 Ochrana životního prostředí 3 407 541 Kč 96,2%