Město Vidnava

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 14 491 805 Kč 40,4%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 4 147 573 Kč 69,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 933 905 Kč 36,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 185 279 Kč 38,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 4 519 Kč 12,6%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 232 746 Kč 8,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 987 782 Kč 37,4%