Město Vidnava

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 455 541 Kč 4,1%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč 0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 86 135 Kč 78,3%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 369 406 Kč 86,9%