Obec Vigantice

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 228 500 Kč 100,0%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 1 228 500 Kč 100,0%