Obec Vigantice

Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 228 500 Kč 100,0%
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku (kromě drobného) 1 228 500 Kč 100,0%