Obec Vigantice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 15 849 753 Kč 91,2%
50 Platy a podobné a související výdaje 3 945 355 Kč 96,2%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 8 617 662 Kč 89,8%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 606 288 Kč 86,9%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 2 612 860 Kč 91,6%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 67 587 Kč 75,1%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%