Obec Lužice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 2/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet1 250 000 Kč
Upravený rozpočet1 552 650 Kč
Skutečnost399 606 Kč
Stav plnění25,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

0 Kč
400 000 Kč
303 462 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet1 250 000 Kč
Upravený rozpočet1 152 650 Kč
Skutečnost96 144 Kč
Stav plnění8,3%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3201 Příjmy z prodeje akcií 265 615 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 63 450 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 29 429 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 16 350 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 10 210 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 38 000 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let 25 838 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6 100 Kč
6171 Činnost místní správy 5 890 Kč
6171 Činnost místní správy 5 500 Kč