Obec Lužice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 3/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet1 200 000 Kč
Upravený rozpočet1 260 900 Kč
Skutečnost221 494 Kč
Stav plnění17,6%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

200 000 Kč
150 000 Kč
48 959 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet1 000 000 Kč
Upravený rozpočet1 110 900 Kč
Skutečnost172 535 Kč
Stav plnění15,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 76 200 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 36 037 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 27 390 Kč
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 500 Kč
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 010 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 60 220 Kč
6171 Činnost místní správy 32 849 Kč
6171 Činnost místní správy 17 600 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 11 105 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let 10 586 Kč